Τι είναι ο θυρεοειδής αδένας – ποια η λειτουργία του;

Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκεται στον τράχηλο μπροστά από την τραχεία. Είναι ένας αδένας εξειδικευμένος στην παραγωγή ενδοκρινών ορμονών, της θυροξίνης (Τ4) και της τριιωδοθυρονίνης (Τ3), καθώς και της καλσιτονίνης που έχουν ποικίλη δράση σε διάφορα συστήματα του οργανισμού.