Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης;

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μία χρόνια πάθηση κατά την οποία η γλυκόζη (το σάκχαρο) στο αίμα είναι υψηλό. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη μιας ορμόνης που λέγεται ινσουλίνη ή στη μειωμένη αποτελεσματικότητά της (αντίσταση στην ινσουλίνη). Οι μακροχρόνια αυξημένες τιμές της γλυκόζης μπορεί να οδηγήσουν σε δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία και να επηρεάσουν τα μάτια, τους νεφρούς, την καρδιά και πολλά άλλα όργανα. Για να αποφευχθούν οι βλαβερές αυτές συνέπειες του ΣΔ, επιβάλλεται η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπισή του. Ο ενδοκρινολόγος είναι ιατρός εξειδικευμένος στον χειρισμό του ΣΔ και μπορεί να συμβουλεύσει σωστά ούτως ώστε ο ΣΔ να ρυθμίζεται επαρκώς και να μην επηρεάσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς.