Τ : 211 220 4217

Τεστ κοπωσεως

Η δοκιμασία κόπωσης (τέστ κοπώσεως ή stress test) είναι μια «λειτουργική» δοκιμασία της καρδιάς στην οποία χρησιμοποιείται ένα διάδρομος ή ένα στατικό ποδήλατο που έχει σαν στόχο μέσω της άσκησης να προκαλέσει προοδευτική κόπωση της καρδιάς (μέσω αύξησης της καρδιακής συχνότητας), ώστε να αξιολογηθεί αν αυτή μπορεί να ανταποκριθεί σε συνθήκες μεγίστων αναγκών. Ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) καταγράφει τους ηλεκτρικούς παλμούς της καρδιάς. Ο ιατρός μετράει επίσης την αρτηριακή πίεση και παρακολουθεί εάν προκαλούνται συμπτώματα όπως δυσφορία στο στήθος (στηθάγχη) ή κόπωση. Οι ανωμαλίες στην αρτηριακή πίεση, στον καρδιακό ρυθμό στο ΗΚΓ ή στην επιδείνωση των συμπτωμάτων βάζουν σε υποψία σοβαρής στεφανιαίας νόσου (ΣΝ).
Ωστόσο, ο έλεγχος με τη δοκιμασία κόπωσης δεν είναι 100% ακριβής. Δεν εντοπίζονται με ακρίβεια όλες οι περιπτώσεις στεφανιαίας νόσου, ενώ μερικές φορές μπορεί να δείχνει υποψία ΣΝ σε άτομα που δεν έχουν στην πραγματικότητα.
Στα ιατρεία CarE MediC υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης δοκιμασίας κόπωσης σε καθιστό ποδήλατο με ψηφιακή τεχνολογία και ηλεκτρονικής μορφής πορίσματα.

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Στα άτομα με συμπτώματα όπως πόνος/ σφίξιμο στο στήθος, ανεξήγητη δυσκολία στην αναπνοή (λαχάνιασμα) μετά από μια έντονη προσπάθεια (δραστηριότητα – εργασία), μια θετική δοκιμασία κόπωσης υποδεικνύει υψηλότερο κίνδυνο ΣΝ. Όταν δε τα παραπάνω συνοδεύονται με παράγοντες κινδύνου όπως η μεγαλύτερη ηλικία, το υπερβολικό βάρος, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης και το κάπνισμα τότε η θετική δοκιμασία κόπωσης υποδεικνύει ακόμα μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής ΣΝ, και χρήζει περαιτέρω ελέγχου.
Εάν προκαλούνται συμπτώματα και το αποτέλεσμα της εξέτασης φαίνεται φυσιολογικό, ο κίνδυνος ΣΝ είναι χαμηλότερος. Παρόλα αυτά, ο ιατρός μπορεί να χρειαστεί να κάνει περαιτέρω εξετάσεις για αποκλεισμό της νόσου.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μια “φυσιολογική” δοκιμασία κόπωσης δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ότι μια αθηρωματική πλάκα θα «σπάσει» (ρήξη αθηρωματικής πλάκας) αργότερα και θα αποφράξει μια αρτηρία. Ο έλεγχος ανιχνεύει αρτηρίες οι οποίες είναι πολύ στενωμένες (70% ή περισσότερο). Αυτές προκαλούν τα συμπτώματα. Τα εμφράγματα της καρδιάς συχνά όμως οφείλονται σε μικρότερες στενώσεις που αποκολλώνται και σχηματίζουν θρόμβους.