Skip to content

Χόλτερ (Holter) πιέσης – καταγραφή πίεσης – CarE MediC. Η σωστή λειτουργία της καρδιάς και των αγγείων παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία.

 

Αρχικά ελέγχουμε το ABPM ή αλλίως Holter Πίεσης. Στη συνέχεια περνάμε σε μέτρηση μέσω Χόλτερ Πίεσης και 24ωρη καταγραφή πίεσης στο CarE MediC. Χόλτερ (Holter) πιέσης και καταγραφή πίεσης. Το ABPM είναι και πως λειτουργεί. Γιατί Χόλτερ Πίεσης επίσης 24ωρη καταγραφή πίεσης δηλαδή  Ιατρείο καρδιάς αλλά και αγγείων με 24ωρη καταγραφή πίεσης δηλαδή ABPM.

CarE MediC – Καρδιολόγος Δρ. Χρηστος Μανιώτης, Πόντου 20-22 Χίλτον.

24ωρη καταγραφη πιεσης (Holter) - ABPM

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

 

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης όλο το 24ώρο (ABPM) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης ενός ατόμου. Στη χώρα μας έχει επικρατήσει  ο όρος Holter πίεσης, αν και δεν είναι δόκιμος. Η ABPM επιτρέπει σε έναν ιατρό να εκτιμήσει την αρτηριακή σας πίεση κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη εκτίμηση και αντιμετώπιση της υπέρτασης.
Στα ιατρεία CarE MediC μπορεί να πραγματοποιηθεί η ABPM και να εκτιμηθεί από το καρδιαγγειακό τμήμα.

ABPM

ΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 

Η ABPM είναι πολύ χρήσιμη για να αναδείξει εάν ένα άτομο έχει στην πραγματικότητα υπέρταση, όταν οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που λαμβάνονται στο ιατρείο είναι πολύ υψηλές ή μεταβαλλόμενες. Συγκεκριμένα, η ABPM έχει χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση ατόμων με «υπέρταση λευκής μπλούζας» που προκαλείται από το άγχος – stress το ατόμου στο ιατρείο.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

 

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης πραγματοποιείται με μια ειδική συσκευή που αποτελείται από μια περιχειρίδα η οποία τοποθετείται στο βραχίονα και είναι προσαρτημένη σε μια μικρή συσκευή εγγραφής που κρέμεται με ειδικό εξοπλισμό ή στη ζώνη σας. Η συσκευή ABPM καταγράφει για 24 ώρες την αρτηριακή πίεση περιοδικά (συνήθως σε διαστήματα 20 λεπτών την ημέρα και 30 λεπτών τη νύχτα), κατά τις διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων ενός ατόμου καθώς και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΡΒΜ

 

Οι πληροφορίες που παρέχει η ABPM είναι θεμελιωδώς διαφορετικές από τις πληροφορίες που λαμβάνει ο καρδιολόγος με μετρήσεις πιέσεων στο ιατρείο. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι μια τιμή που έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει την αρτηριακή πίεση στην ηρεμία (γεγονός που εξηγεί γιατί οι μετρήσεις μπορεί να μην είναι εντελώς ακριβείς, δεδομένου του στρεσογόνου περιβάλλοντος των περισσότερων ιατρείων).

Η ABPM, αντιθέτως, καταγράφει τις αρτηριακές πιέσεις καθώς μετρούνται μέσα σ’ ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων και δραστηριοτήτων. Είναι φυσιολογικό η πίεση του ατόμου να κυμαίνεται παρά πολύ λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων που συνήθως εκτελεί κάποιος σε μια μέρα. Έτσι, σε αντίθεση με την αρτηριακή πίεση ιατρείου, η ABPM δεν αναφέρει μόνο μία τιμή για συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση που υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει την επίσημη “πίεση του αίματος”. Αντίθετα, αποθηκεύεται μια ολόκληρη σειρά (συχνά) ευρέως μεταβλητών τιμών σε όλη τη διάρκεια μιας ημέρας και νύχτας.

Πλεονεκτηματα ΑΒΡΜ

 

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC/ESH του 2018 τα πλεονεκτήματα της ABPM είναι:

• Μπορεί να αναγνωρίσει την «υπέρταση λευκής μπλόυζας» (white coat hypertension) και την συγκαλυμμένη υπέρταση (masked hypertension)
• Παρέχει ισχυρότερα προγνωστικά στοιχεία
• Μετρήσεις τις νυχτερινές ώρες
• Μέτρηση σε συνθήκες πραγματικής ζωής (ρουτίνα)
• Πληροφορίες από μια μόνο συνεδρία πολλαπλών μετρήσεων (συμπεριλαμβάνοντας τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης)

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

Η ABPM βοήθησε στην αξιολόγηση των ατόμων με «υπέρταση λευκής μπλούζας», επιτρέποντας στους ιατρούς τους να αποφασίσουν εάν οι αυξημένες τιμές της πίεσης ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η ABPM είναι επίσης χρήσιμη σε καταστάσεις όπου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα ενός θεραπευτικού σχήματος ή όταν υπάρχει υποψία ότι ένα άτομο παρουσιάζει ασυνήθιστα μεγάλες διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης που δυσχεραίνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία της υπέρτασης. Η ABPM μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διάγνωση και θεραπεία ορισμένων μορφών δυσαυτονομίας, ειδικά όταν υπάρχουν υποψίες διαλείπουσας και απρόβλεπτης επίδρασης πολύ χαμηλής αρτηριακής πίεσης.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESC / ESH του 2018 οι ενδείξεις της ABPM είναι:
 1.  Συνθήκες στις οποίες η υπέρταση λευκής μπλούζας είναι πιο συχνή:
  • Υπέρταση βαθμού Ι στη μέτρηση πιέσεων του ιατρείου
  • Αυξημένες τιμές στις μετρήσεις ιατρείου χωρίς παράλληλη αύξηση τιμών σε μετρήσεις στο σπίτι

 2. Συνθήκες στις οποίες η συγκαλυμμένη υπέρταση είναι πιο συχνή:
  • Τιμές ιατρείου στα ανώτερα φυσιολογικά όρια
  • Φυσιολογικές τιμές ιατρείου σε άτομα με παθολογικές τιμές στο σπίτι ή σε άτομα που βρίσκονται σε υψηλό συνολικό κίνδυνο (SCORE) για καρδιαγγειακές παθήσεις

 3. Ορθοστατική και μεταγευματική υπόταση σε ασθενείς με ή χωρίς θεραπεία υπέρτασης

 4. Αξιολόγηση της ανθεκτικής υπέρτασης

 5. Αξιολόγηση του ελέγχου της πίεσης, ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που έλαβαν θεραπεία

 6. Υπερβολική ανταπόκριση της πίεση στην άσκηση (στη δοκιμασία κόπωσης)

 7. Όταν υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα των τιμών της πίεσης στο ιατρείο.

 8. Αξιολόγηση συμπτωμάτων – συμβαμάτων υπότασης κατά τη διάρκεια θεραπείας για την υπέρταση

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 

Ειδικές ενδείξεις για την ABPM αντί για τις μετρήσεις στο σπίτι:
Αξιολόγηση των τιμών νυκτερινής αρτηριακής πίεσης (π.χ. υποψία νυκτερινής υπέρτασης σε καταστάσεις όπως: σύνδρομο άπνοια ύπνου, χρόνια νεφρική νόσο, σακχαρώδης διαβήτης, ενδοκρινολογικής αιτιολογίας υπέρταση ή αυτόνομη δυσλειτουργία)