Τ : 211 220 4217

Κλινικη Εξεταση

Τα κύρια στοιχεία της κλινικής καρδιολογικής εξέτασης περιλαμβάνουν την:

  • επισκόπηση

  • ψηλάφηση

  • ακρόαση

Αρχικά, ο ασθενής θα πρέπει να παραμείνει σε ύπτια θέση με το άνω μέρος του σώματος στις 30 έως 45 μοίρες. Η αξιολόγηση του παλμού και της αρτηριακής πίεσης είναι απαραίτητες στη μέτρηση των ζωτικών σημείων και αποτελούν σημαντικά στοιχεία της καρδιαγγειακής εξέτασης.
Η κλινική εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος επικεντρώνεται μεν στην καρδιά, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και την αξιολόγηση σε όλο το αρτηριακό σύστημα. Η αθηροσκλήρωση, η πιο κοινή καρδιαγγειακή πάθηση στον δυτικό κόσμο, είναι μια συστηματική ασθένεια. Ως εκ τούτου, η κατάλληλη διερεύνηση απαιτεί μια πιο ευρεία αξιολόγηση.