Μέτρηση βασικού μεταβολισμού

Ο μεταβολισμός είναι το σύνολο όλων των βιοχημικών αλλαγών στους ζώντες οργανισμούς και κύτταρα. Ο κύριος σκοπός του μεταβολισμού είναι […]