Υπερβάλλον σωματικό βάρος και Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία είναι μία σύνθετη νόσος που σχετίζεται με την περίσσεια λιπώδους ιστού. Δεν αφορά μόνο στην αισθητική, αλλά αυξάνει […]