Επικοινωνία

Οι απόψεις σας είναι σημαντικές για εμάς. Είτε πρόκειται για απλή ερώτηση είτε για μια πρόταση αποστείλετε στη φόρμα επικοινωνίας ή απευθείας στο email. Για επείγοντα περιστατικά μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε απευθείας 24/7.

Διεύθυνση

CarE MediC
Πόντου 20-22
Αθήνα 115 28

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Γραμματεία: 211 2204217
Δρ. Χ.Μανιώτης: 6906443949
Δρ.Κ.Χαντζιάρα: 6939844272
info@caremedic.gr