Πώς λειτουργεί η καρδιά

Η καρδιά είναι μια αντλία. Είναι ένα μυϊκό όργανο στο μέγεθος μιας γροθιάς, που βρίσκεται ελαφρώς αριστερά από το κέντρο πίσω στο στήθος σας. Η καρδιά χωρίζεται στη δεξιά και την αριστερή πλευρά. Ο διαχωρισμός αυτός εμποδίζει το πλούσιο σε οξυγόνο αίμα (αρτηριακό) να αναμειχθεί με το αίμα που είναι φτωχό σε οξυγόνο (φλεβικό).  Με αυτόν τον τρόπο διαμέσου των αγγείων (αρτηριών και φλεβών) επιτυγχάνεται η συνεχής κυκλοφορία του αίματος στα όργανα και στους ιστούς.

 

Δεξιές Κοιλότητες

Το φτωχό σε οξυγόνο αίμα επιστρέφει στην καρδιά από την περιφέρεια. Η δεξιά πλευρά της καρδιάς, που περιλαμβάνει το δεξιό κόλπο και την κοιλία, συλλέγει και αντλεί αίμα στους πνεύμονες μέσω των πνευμονικών αρτηριών. Οι πνεύμονες ανανεώνουν το αίμα με μια νέα παροχή οξυγόνου ενώ αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα.

Αριστερές Κοιλότητες

Το πλούσιο πλέον σε οξυγόνο αίμα εισέρχεται στην αριστερή πλευρά της καρδιάς, που περιλαμβάνει τον αριστερό κόλπο και την κοιλία. Η αριστερή πλευρά της καρδιάς αντλεί το αίμα μέσω της αορτής στους ιστούς και στα όργανα σε όλο το σώμα με παροχή οξυγόνου και θρεπτικά συστατικά.

Βαλβίδες καρδιάς

Τέσσερις βαλβίδες μέσα στην καρδιά «συγκρατούν» το αίμα ώστε να κινείται σωστά ανοίγοντας μόνο με έναν τρόπο προς μια κατεύθυνση και μόνο όταν χρειάζεται. Για να λειτουργήσει σωστά, η βαλβίδα πρέπει να είναι σωστά διαμορφωμένη, πρέπει να ανοίγει καλά αλλά  και να κλείνει σωστά ώστε να μην υπάρχει διαφυγή (ανεπάρκεια). Οι τέσσερις βαλβίδες είναι:

  • Αορτική
  • Μητροειδής
  • Πνευμονική
  • Τριγλώχινα

 

Ηλεκτρικό σύστημα (διέγερση)

Η ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς προκαλεί τη σύσπαση της, ώστε να λειτουργεί ως αντλία. Το ηλεκτρικό ερέθισμα «γεννιέται» ψηλά στον δεξιό κόλπο και μεταδίδεται μέσω εξειδικευμένων οδών (όπως τα καλώδια ρεύματος) προς τις κοιλίες. Το σύστημα αγωγιμότητας επιτρέπει στην καρδιά να χτυπάει με ένα συντονισμένο και κανονικό ρυθμό, δημιουργώντας δυο φάσεις

Φάσεις της καρδιάς

Κατά τη συστολή (σύσπαση), οι κοιλίες σας συστέλλονται, αναγκάζοντας το αίμα να προωθηθεί από τη δεξιά κοιλία στις  πνευμονικές αρτηρίες και από την αριστερή κοιλία στο σώμα σας.

Κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης (διαστολή), οι κοιλίες γεμίζουν με αίμα που προέρχεται από τους κόλπους (αριστερός και δεξιός).