Τ : 211 220 4217

  • M.Koutouzis , C.Maniotis, G.Avdikos, M Angelaki,. ULTRA novel technique. TCT 2016 Washington DC, USA

Βραβεύτηκε ως η καλύτερη αναρτημένη εργασία (“Best Poster Award”) στο συνέδριο TCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics) των ΗΠΑ

  • C.Maniotis, C.Andreou, G.Avdikos, Z.S. Kyriakides, M.Koutouzis, Transient compressionpf the ulnar artery facilitates radial artery patent hemostasis (ULTRA). A novel technique, SCAI 2016, May, Orlando, USA

Βραβεύτηκε ως η καλύτερη μεταξύ των καλύτερων εργασιών του συνεδρίου (“Best of The Best Abstract of the Congress of the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions”) στο συνέδριο SCAI (The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions) της Αμερικανικής Εταιρείας Επεμβατικής Καρδιολογίας των ΗΠΑ

  • M. Agelaki, C.Maniotis, M. Koutouzis, Factors influencing operator’s decision for same-day discharge after coronary percutaneous intervention, EuroPCR 2016, May 17-20, Paris, France

Επιλέχθηκε στο top 10 εργασιών ανάμεσα σε 1100 εργασίες και παρουσιάσθηκε στους συνέδρους στο διαγωνισμό Ταλέντων των Επεμβατικών Καρδιολόγων. (Was chosen among over 1100 abstracts to be oral and participate in PCR’s Got Talent for the Best EuroPCR 2016 Abstract Award) στο Πανευρωπαικό συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας EuroPCR της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας ESC

  • C. Maniotis, C. Andreou, P. Dimitriou, E. Lazaris, K. Chantziara, C. Papadopoulos, M. Koutouzis, S. Nikolidakis, A.G. Manolis, Z.S. Kyriakides. Can parameters of systolic LV function be improved by AV Node Junction ablation in patients with AF and CRT? HEART FAILURE 2014, Athens, Greece

Επιλέχθηκε ως εργασία να παρουσιασθεί στα Highlights του συνεδρίου ανάμεσα σε χιλιάδες εργασίες (was chosen to be one of the highlights abstracts of the congress) στο Πανευρωπαικό συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας (HEART FAILURE) της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρίας ESC