Τ : 211 220 4217

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΈΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Οι διαστάσεις του σώματος ενός ατόμου καθορίζονται με βάση την περιφέρεια του, σε τρία βασικά σημεία:

– Ισχίο

– Μέση

– θώρακα

Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε όρθια στάση και με ευθεία πλάτη.

Με βάση τις σωματομετρικές παραμέτρους σε συνδυασμό και με άλλες μεταβλητές είναι δυνατόν να υπολογιστούν περαιτέρω:

  • Ο λόγος μέσης προς ισχίο
  • Το μέγεθος του σώματος του σώματος
  • Το ΒΜΙ (body mass index)
  • Το ιδανικό βάρος
  • Το σωματικό λίπος
  • Το RMR (Resting metabolic rate)
  • Τις θερμίδες που καίγονται
  • Το μέγιστο προβλεπόμενο καρδιακό ρυθμό
  • Το μέγιστο καρδιακό ρυθμό

Τα ανωτέρω αποτελούν βασικές αρχές τόσο για τον υπολογισμό του μεταβολισμού όσο και στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Στο τμήμα μεταβολισμού και παχυσαρκίας των ιατρείων  CarE MediC ο συνδυασμός τόσο των μετρήσεων, όσο και των εργομετρικών δίνουν την εξατομικευμένη πληροφορία στην προσπάθεια αντιμετώπισης της απώλειας βάρους